Blistrup Kirkes fredagsmøder er for alle, der har lyst til at krydre fredag formiddag med gode ord, kaffe og hjemmebag.

Fredag den 23. oktober kl. 10.00-12.00: Journalist Anna Katrin Nørgaard med foredraget ”Far, du skal på plejehjem!”

Foredraget tager udgangspunkt i den radio-udsendelse, som hun producerede for DR, om faderen, der kom på plejehjem efter at have ligget knap 4 døgn på sit badeværelsesgulv ramt af en hjerneblødning.

Tidligere højskoleforstander, 80-årige Jørgen Nørgaard er en rask og rørig mand fuld af planer for sit pensionistliv. Han bor alene i villaen i Jylland, efter at døtrene er flyttet til Københavnsområdet. Pludselig sker ulykken, og han når at ligge på sit gulv i knap 4 døgn, hvor han kan høre telefonerne ringe i det fjerne uden at kunne gøre noget. Han er blevet lam, og kan ikke stå eller gå.

Foredraget indledes med den gribende radio-udsendelse, hvor Jørgen bl.a. gengiver sit livs mareridt. Derefter vises billeder fra hele forløbet: Genoptræning, ældrebolig, hospitalsindlæggelser og plejehjem. Men livet stopper absolut ikke, bare fordi den værste skæbne har ramt en. Hvor der er vilje er der vej, har Jørgen altid lært sine døtre, så de kæmper for at give ham så godt et liv som muligt trods alt.

Publikum får stof til eftertanke med sig hjem.

Fredag den 6. november kl. 10.00-12.00: Forfatter Knud Simonsen fortæller om ”Guldsmugleren fra Gilleleje”


Tiderne er med fiskeriet under tyskernes besættelse af Danmark; alt, hvad der trækkes op af havet, kan sendes til Tyskland, der er afhængig af fødevare-leverancer fra Danmark. Men det er ikke kun fiskeriet, der kaster penge af sig, undertiden er der også andet end fisk i lastrummet: Hitlers uvenner og smuglergods, der omfatter alt lige fra cigaretter til brillanter og guldbarrer.

Smugleriet er en givtig indtægtskilde, og til kunderne hører blandt andre storsvindlerne Linde og Hassel-strøm. Også tyske officerer, der har erkendt Tysklands forstående nederlag, er gode kunder. De har sikret sig jødeguld og andre gode sager, de vælger den såkaldte ”Flugtrute Nord” for ikke at blive stillet for en krigsret, men guldsmugleriet får også betydning for de russere, der er flygtet til Vesteuropa efter revolutionen i 1917.

Danske fiskere tjente enorme summer på fiskeriet og på smugleriet både under og efter besættelsen, de færreste blev opdaget, de fleste klarede skærene. De store penge indtjent på salget af fisk til besættelsesmagten kom til at danne grundlaget for nye investeringer til gavn for fiskeriet i årtierne efter Anden Verdenskrig.

 

Fredag den 11. december kl. 10.00-12.00: Bedemand Dennis Tobiasen med lysbilledforedraget ”Livet på Vestbredden”


Om sine 2 måneder som frivillig i flygtningelejren AIDA Camp i Betlehem, og de rædselsfulde ting han var vidne til, men også de smukke ting han oplevede.

Om at arbejde med gadebørn og handicappede børn på en institution, hvor børn fra flygtningelejren kunne komme og blive undervist og ”bare være”.

I de 2 måneder boede han hos en lokal familie i flygtningelejren, fulgte deres hverdag og gøren, og forsøgte at forstå, hvordan det er at leve en hverdag med konflikten mellem Israel og Palæstina brusende lige uden for døren.

Kom og hør en gribende beretning fra livet i Palæstina.