Oversigt over kommende gudstjenesters salmer (bemærk, at oversigten kun er vejledende og at der kan ske ændringer):

Niende søndag efter trinitatis den 9. august kl. 9.00:

1 – Guds menighed, syng for vor skaber i løn! (melodi: Svensk folkemelodi 1814)
306 – O Helligånd, kom til os ned
277 – Herre, når din time kommer
752 v.4 – Gå da frit (Morgenstund) (melodi: Thomas Laub 1916)