Studiekreds Søren Kierkegaard – Del 1

Søren Kierkegaard Del 1

Torsdag 15. februar kl. 14-16 i Blistrup Kirkelade

 

Sognepræsterne Tina Buchwald & Ole Buchardt Olesen


I sidste sæson så vi på Frygt og Bæven. Nu er turen kommet til det værk, der ligger Frygt og Bæven nærmest, nemlig Gjentagelsen.

 

Frygt og Bæven og Gjentagelsen udkom samme dag, nemlig den 16. oktober 1843. De to bøger hænger også nøje sammen. I Frygt og Bæven får Johannes de Silentio etableret det religiøse som en særlig kategori, der er forskellig fra etikken, forstået som det almene, det som ellers omfatter alt andet – også det religiøse. Men det gøres der altså op med i denne bog. 

 

Gjentagelsen er en snurrig lille bog, der behandler spørgsmålet om det religiøse og etiske ud fra virkelighedens mulighed eller mulighedens virkelighed. 

Gentagelsen synes både at være et psykologisk fænomen og en religiøs fordring. 

 

Begge bøger har desuden det til fælles, at de tager udgangspunkt i Søren Kierkegaards eget liv. Og sagen var, at Regine, hans tidligere forlovede, som han slog op med, nu var blevet forlovet igen. Nu med Fritz Schlegel. Det skete den 16. april samme år, som de to bøger udkom. 

 

Hele hans forfatterskab indtil da var sådan på de indre linjer, en tale til Regine; et forsøg på at forklare, hvorfor han måtte bryde forlovelsen. Men i baghovedet var han alligevel drevet af tanken om, at det engang skulle blive muligt, at de to trods alt blev forenet: at deres kærlighed ville bære igennem til en gen(op)tagelse af forholdet. Nu var dette umuligt. Og i begge små bøger finder vi så tanken om, at den ulykkelige – eller i hvert fald ikke jordisk fuldbyrdede – kærlighed dog kunne have den mening at føre et menneske til Gud. 

 

Over to eftermiddage forsøger Tina Buchwald og Ole Buchardt Olesen at anskueliggøre tankegangen og betydningen af begrebet: Gentagelsen. Alle er velkomne. Det er ikke nødvendigt med særligt kendskab til Kierkegaard for at være med.

 

Her kan du downloade Flyer med Søren Kierkegaard i læsevenlig udgave.