Top

Menighedsrådet i Blistrup Sogn

Formand

Inge Askgaard

Tlf. 2811 5155

Mail: 7392IA@km.dk

 

Næstformand og kasserer

Tove Madsen

Tlf. 2828 5300

Mail: blitse@mail.tele.dk

 

Kontaktperson og kirkevæge
Stig Rasmussen
Tlf. 3020 4215
Mail: sr3113@live.dk

 

Tegningsberettiget

Elsebet Tvede

Tlf. 2242 7983

Mail: bajonet@mail.dk

 

Kirke-skolerepræsentant

Sofie Bavnhøj

Tlf.: 4151 7979

Mail: sofieharrits@gmail.com

 

Birthe Jørgensen

Tlf.: 2925 9353

Mail: birthejrgensen2@gmail.com

 

Ingrid Bak

Tlf.: 2466 3549

Mail: ingridbak2011@live.dk

 

Sognepræst (kirkebogsførende)
Tina Buchwald

Tlf.: 4871 5176

Mail: thvb@km.dk

.

Kalender menighedsrådsmøder

 

 

Menighedsrådet

Inge Askgaard
Formand

Mail: 7392IA@km.dk

Tlf.: 2811 5155

Tove Madsen
Næstformand & kasserer

Mail: blitse@mail.tele.dk

Tlf.: 2828 5300

Stig Rasmussen
Kontaktperson/kirkeværge

Mail: sr3113@live.dk

Tlf.: 3020 4215

Elsebet Tvede
Tegningsberettiget

Mail: bajonet@mail.dk

Tlf.: 2242 7983

Sofie Bavnehøj
Kirke-skolerepræsentant

Mail: sofieharrits@gmail.com

Tlf.: 4151 7979

Birthe Jørgensen

Medlem
birthejrgensen2@gmail.com

Tlf. 2925 9353

Ingrid Bak
Medlem

Mail: ingridbak2011@live.dk

Tlf.: 2466 3549

Sognepræst Tina Hastrup von Buchwald (kbf)

Mail: thvb@km.dk

Tlf.: 4871 5176