Bryllup

Tillykke! Vi glæder os til at dele denne særlige dag med jer, hvor I siger ja til hinanden.

Praktisk om bryllup

Tillykke! Vi glæder os til at dele denne særlige dag med jer, hvor I siger ja til hinanden.

Hvis man ønsker at blive viet i Blistrup Kirke, skal man rette henvendelse til sognepræsten.

Det er en forudsætning, at mindst en af parterne er medlem af Folkekirken, den finske evangelisk-lutherske kirke, den islandske folkekirke, den norske statskirke eller den svenske kirke.

 

Når der er mindre end 4 måneder til den planlagte vielse, skal parret udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. På baggrund af ægteskabserklæringen udfærdiger kommunen en prøvelsesattest, som parret skal aflevere til kordegnen forud for vielsen. Desuden skal navne og adresser på mindst 2 vidner oplyses til præsten forud for vielsen.

 

I Blistrup Kirke kan man ikke tage sangere og musikere med. Vi har en fast stab af dygtige sangere og organister, som vi er meget stolte af.

 

Anmodning om vielse
Man kan her sende en anmodning om vielse til sognepræsten ved Blistrup Kirke. De sendte oplysninger vil alene kunne ses af sognepræsten. 

For at kunne blive viet af sognepræsten ved Blistrup Kirke kræves det, at mindst en af parterne er medlem af Folkekirken eller af Finlands evangelisk-lutherske kirke, den islandske folkekirke, den norske statskirke eller den svenske kirke. Hvis ingen af parterne tilhører en af de nævnte kirker, men til et andet evangelisk-luthersk trossamfund, kan en vielse kun finde sted med særligt indhentet tilladelse.

 

Hvis man ønsker kirken pyntet, skal dette i god tid meddeles til kirketjeneren. Kirkens bænkegavle kan pyntes med op til 28 buketter, men op til 10 af buketterne kan erstattes med stearinlys (som kirken sælger til 6 kr. stykket). Buketter skal man bestille hos en blomsterhandler, der så leverer dem til kirken.

 

Skriv i "Udfyld formular" herforneden om og i givet fald hvordan kirken skal pyntes.

 

Udfyld formular

Vi har brug for lidt praktisk information fra jer. Udfyld derfor venligst formularen og så kontakter vi jer.

undefined

Ægteskabs-erklæring

Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk

undefined

Navneændring

Ønsker I at ændre navn på bryllupsdagen? Det gør I på Borger.dk senest 15 dage før vielsen – med bryllupsdatoen som ekspeditionsdato.