Konfirmationsforberedelse

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Konfirmationsforberedelse og datoer

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Vedrørende konfirmationsforberedelsen og optjening af point:


Hver konfirmand skal i løbet af konfirmationsforberedelsen i kirke og optjene 16 krydser:

Konfirmanden skal deltage i gudstjenester forud for konfirmationen. Deltagelse i en gudstjeneste giver 1 point. Hvis konfirmanden medbringer en af eller begge sine forældre, giver det 1 ekstra point.
Bedsteforældre kan gøre det ud for forældre én enkelt gang. Konfirmanden krydser selv sig selv af hver gang. Liste ligger i våbenhuset ved gudstjenesten.

Undervisningen ligger således. Undervisningen foregår i Kirkeladen og i kirken. Der kommer en bus og henter eleverne og kører dem til Gilbjergskolen. 

 

2024:

Tirsdag den 23. januar kl. 8.00-11.30

Onsdag den 21. februar kl. 8.00-11.30

Onsdag den 28. februar kl. 8.00-11.30

Onsdag den 6. marts kl. 8.00-11.30

Onsdag den 13. marts kl. 8.00-11.30

Tirsdag den 19. marts kl. 8.00-14.00: Pilgrims påskevandring

Onsdag den 24. april kl. 8.00-14.00: Heldagsundervisning

(Og udeblivelse fra de hele dage betyder enetimer i præstegården 1-1.) 

Husk altid: Du er din families ambassadør, når du er ude, og præsten vil helt naturligt forvente, at du har en god opførsel. 

 

Der er mødepligt til undervisningen, og fravær accepteres derfor ikke, medmindre man er syg og ens forældre skriver/ringer til præsten. Læge og tandlægebesøg bedes man flytte til andre tidspunkter.

 

Konfirmandindskrivning

Du finder herforneden indskrivning til konfirmation og konfirmationsforberedelse i kirken, når der er åbent for indskrivning.

Konfirmandindskrivning

Skal – skal ikke konfirmeres?

Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige "ja" til at blive konfirmeret? Nej, når det gælder tro, kan vi aldrig være helt sikre.