Konfirmationshjælp

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Konfirmationshjælp

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Dansk Folkehjælp tilbyder økonomisk trængte familier hjælp til at afholde konfirmation. Er man enlig forsørger på overførselsindkomst, kan man søge om økonomisk hjælp til festligholdelse af sit barns konfirmation.
Se nærmere her >>

Konfirmandindskrivning

Du finder indskrivning til konfirmation og konfirmationsfoberedelse i kirken på den grå knap  herforneden, når der er åbent for indskrivning.

Konfirmandindskrivning

Skal – skal ikke konfirmeres?

Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige "ja" til at blive konfirmeret? Nej, når det gælder tro, kan vi aldrig være helt sikre.